Harunoğulları, M. “Suriyeli sığınmacı çocuk işçiler Ve sorunları: Kilis örneği”. Göç Dergisi, c. 3, sy 1, Mart 2016, ss. 29-63, doi:10.33182/gd.v3i1.554.