KESGIN, S. S. “Türk Kamu Yönetiminde Göçmen Çocuklara Yönelik Politikalar”. Göç Dergisi, c. 4, sy 1, Mayıs 2017, ss. 62-81, doi:10.33182/gd.v4i1.572.