Coşar, A. M. “Bir Kıyamet Provası: Göçe Sürgün Hayatlar”. Göç Dergisi, c. 3, sy 2, Şubat 2016, ss. 166-74, doi:10.33182/gd.v3i2.577.