Yavuz, Ömer, ve S. Mızrak. “Acil Durumlarda Okul Çağındaki Çocukların Eğitimi: Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler Örneği”. Göç Dergisi, c. 3, sy 2, Ekim 2016, ss. 175-99, doi:10.33182/gd.v3i2.578.