Tilbe, A., ve K. Civelek. “Çatışma Ve Göç Kültürü Modeli Bağlamında Göç Romanı Okuması: Yüksel Pazarkaya’nın Savrulanlar’ı”. Göç Dergisi, c. 5, sy 1, Mayıs 2018, ss. 77-106, doi:10.33182/gd.v5i1.590.