Kardeş, S., Çağla Banko, ve B. Akman. “Sosyal Medyada Suriye’li sığınmacılara yönelik algı: Bir sözlük değerlendirmesi”. Göç Dergisi, c. 4, sy 2, Ekim 2017, ss. 185-00, doi:10.33182/gd.v4i2.596.