Şan, M. K., ve M. Küçük. “Kentsel Yoksulluk, Göç Ve Yoksulluğun Mekânsal Yoğunlaşması-Ayrışması”. Göç Dergisi, c. 5, sy 2, Ekim 2018, ss. 185-04, doi:10.33182/gd.v5i2.603.