Bazarkaya, O. K. “Şarlatan Yolcusu Ve Göç Edebiyatı: Çatışma Modeli bağlamında Bir Okuma”. Göç Dergisi, c. 5, sy 2, Ekim 2018, ss. 175-84, doi:10.33182/gd.v5i2.604.