Taşbaş, E., ve N. Çetin. “Tire Nüfus Arşivinde Bulunan Bir Muhacir Mülteci Defteri Örneği”. Göç Dergisi, c. 5, sy 2, Ekim 2018, ss. 131-44, doi:10.33182/gd.v5i2.619.