Coşkun, B., ve T. Kılıç. “Sınır Kentlerindeki Suriyelilerin Ve Yerleşik Halkın Güvenlik Algıları: Gaziantep, İzmir Ve Szeged Örneği”. Göç Dergisi, c. 6, sy 1, Mayıs 2019, ss. 11-36, doi:10.33182/gd.v6i1.623.