Sunata, U., ve D. Ergül. “İstanbul İlçelerinin Nüfus Değişimi Ve Kütük Bilgilerinin Analizi”. Göç Dergisi, c. 6, sy 1, Mayıs 2019, ss. 37-72, doi:10.33182/gd.v6i1.635.