Sönmez Efe, S. “Ahlaki Değerlerin “Devlet Sınırları” Ve ‘Göçmen İşçilerin Üyelik Statüsü’ Anlamları Üzerine Etkisi”. Göç Dergisi, c. 7, sy 1, Mayıs 2020, ss. 35-54, doi:10.33182/gd.v7i1.660.