Saylan, Özlem. “Luis Valdez’in Seçilmiş Oyunlarında Chicano Kültürü Yansımaları”. Göç Dergisi, c. 7, sy 1, Mayıs 2020, ss. 55-76, doi:10.33182/gd.v7i1.670.