Erdogan, Z. “Birleşik Krallık’ta Mülteci Entegrasyon Politikaları Ve Temel Yaklaşımlar”. Göç Dergisi, c. 7, sy 1, Mayıs 2020, ss. 95-120, doi:10.33182/gd.v7i1.676.