Karan, O., B. . Çakır, ve E. . Kurtarır. “Hatay’daki Suriyeli Mültecilerin Girişimcilik Alanındaki Deneyimleri Ve Mekânsal Faktörler”. Göç Dergisi, c. 7, sy 1, Mayıs 2020, ss. 77-94, doi:10.33182/gd.v7i1.681.