VATANSEVER, A. “Âlim Arlı, Bülent Şen, Ayşe Alican Şen (2016). Yoksulluğu Bölüşmek: Süleymaniye Bekâr Odası Göçmenleri”. 2021. Göç Dergisi, c. 8, sy 2, Ağustos 2021, ss. 371-5, doi:10.33182/gd.v8i2.690.