Güzel, B. “Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Düzensiz Gürcü Göçmenler Ve Yerel Yönetim(siz)ler”. 2021. Göç Dergisi, c. 8, sy 2, Ağustos 2021, ss. 243-65, doi:10.33182/gd.v8i2.704.