Yıldırım, M. “Uluslararası Göç Ve Ulusal Güvenlik Bağlamında Türkiye’nin Sınır Dışı Politikalarının Göçmenler Üzerindeki Etkisi ”. Göç Dergisi, c. 8, sy 2, Temmuz 2021, ss. 311-26, doi:10.33182/gd.v8i2.719.