Sayın, H. “Kaos Ve Kozmos Arası Gelgitler : Kefernahum Ve Kare Filmleri Ile Arafta Göçmen Yaşamları Üzerine Bir Değerlendirme”. Göç Dergisi, c. 8, sy 3, Ağustos 2021, ss. 461-77, doi:10.33182/gd.v8i3.740.