Eker, K. “Türk Sinemasında Düzensiz Göç: Tarihsellik Bağlamında Bir Değerlendirme”. Göç Dergisi, c. 8, sy 3, Kasım 2021, ss. 407-34, doi:10.33182/gd.v8i3.745.