Çipe, K. “Ulusaşırı Türk Sineması”. Göç Dergisi, c. 8, sy 3, Kasım 2021, ss. 383-05, doi:10.33182/gd.v8i3.758.