Akcapar, S. K., ve A. . Çalışan. “Neoliberal Düzende Artan Kırılganlıklar: Pandemi Döneminde Mülteci Sağlığı”. 2021. Göç Dergisi, c. 8, sy 2, Ağustos 2021, ss. 223-41, doi:10.33182/gd.v8i2.768.