Cindik-Herbrüggen, E., ve R. Demirkol. “Almanya’da Yaşayan Türkiye Kökenli Göçmenlerin Sosyal Hayattaki Ayrımcılık Algıları”. Göç Dergisi, c. 9, sy 1, Şubat 2022, ss. 127-36, doi:10.33182/gd.v9i1.793.