Taşcı, C., ve F. . Kahraman. “Yaşlı Mültecilerin Gündelik Yaşam Deneyimleri: İzmir Üzerine Bir Araştırma”. Göç Dergisi, c. 8, sy 3, Kasım 2021, ss. 513-31, doi:10.33182/gd.v8i3.794.