Parin, S., ve A. R. Kılıç. “Türkiye’deki Suriyeli Göçmenlerin Girişimcilik Faaliyetlerinde Farklı Sermaye Biçimlerinin Rolü”. Göç Dergisi, c. 9, sy 1, Şubat 2022, ss. 15-36, doi:10.33182/gd.v9i1.801.