Torun, A. “Sunuş: Göç Ve Sinema ”. Göç Dergisi, c. 8, sy 3, Kasım 2021, ss. 377-81, doi:10.33182/gd.v8i3.804.