Chagel, M. ., ve A. Akgün. “Mekân İlişkisinde Göçmenlik Ve Kültürel Kodlar: İstanbul Örneği”. Göç Dergisi, c. 10, sy 1, Mayıs 2023, ss. 119-43, doi:10.33182/gd.v10i1.820.