Adar, A. Şahankaya, ve B. U. . Çelik. “Türkiye’de Uluslararası Göç Ve Refah İlişkisi: Kitlesel Göçler Üzerinden Bir Değerlendirme”. Göç Dergisi, c. 10, sy 1, Mayıs 2023, ss. 101-18, doi:10.33182/gd.v10i1.826.