Çopuroglu, Özge. “‘Tüketen diaspora’: Göç, Ulusal Kimlik Ve Yemek İlişkisine Teorik Bir Yaklaşım”. Göç Dergisi, c. 9, sy 3, Kasım 2022, ss. 423-3, doi:10.33182/gd.v9i3.835.