Çağlayan, P. “Uluslararası İlişkiler Disiplininde Göç Araştırmaları: Türkiye’deki Doktora Tezleri Üzerine Bir Değerlendirme (2000-2021) ”. Göç Dergisi, c. 10, sy 1, Mayıs 2023, ss. 25-42, doi:10.33182/gd.v10i1.854.