Hancıoğlu Aytaç, S. “Kültürlerarası Modeller Merceğinden Göç Yönetiminde Ebelik Hizmetleri”. Göç Dergisi, c. 10, sy 1, Mayıs 2023, ss. 73-100, doi:10.33182/gd.v10i1.861.