Dursun, A. “Ergenlerin Gözünden Göç”. Göç Dergisi, c. 10, sy 1, Mayıs 2023, ss. 59-71, doi:10.33182/gd.v10i1.864.