Deniz, T., ve İnci Aksu Kargın. “Twitter’da Göçmen-Karşıtı Söylemlerin Yükselişi: Zafer Partisi Örneği ”. Göç Dergisi, c. 10, sy 2, Kasım 2023, ss. 215–231, doi:10.33182/gd.v10i2.867.