Özerim, M. G. . “Editör’den: Doğal Afetler, Göçler Ve Sosyal Dinamikler”. Göç Dergisi, c. 10, sy 1, Mayıs 2023, ss. 1-2, doi:10.33182/gd.v10i1.868.