Kahraman, F. B. “Göçmenler Ve Sosyal Güvenlik: Türkiye’nin Bazı Avrupa Ülkeleri Ile İmzaladığı İkili Sosyal Güvenlik Anlaşmaları Üzerine Bir İnceleme ”. Göç Dergisi, c. 10, sy 2, Kasım 2023, ss. 233–243, doi:10.33182/gd.v10i2.871.