Şeker, B. D. “Doğal Afetlerin Göç Üzerindeki Etkileri: Depremler Ve Türkiye ”. Göç Dergisi, c. 10, sy 2, Kasım 2023, ss. 173–187, doi:10.33182/gd.v10i2.875.