Massey, Douglas S., Joaquin Arango, Graeme Hugo, Ali Kouaouci, Adela Pellegrino, ve J. Edward Taylor. “Uluslararası göç kuramlarının Bir değerlendirmesi”. Göç Dergisi 1, no. 1 (Temmuz 1, 2014): 11-46. Erişim Aralık 8, 2023. https://dergi.tplondon.com/goc/article/view/546.