Harunoğulları, Muazzez. “Suriyeli sığınmacı çocuk işçiler Ve sorunları: Kilis örneği”. Göç Dergisi 3, no. 1 (Mart 12, 2016): 29-63. Erişim Aralık 1, 2023. https://dergi.tplondon.com/goc/article/view/554.