Yavuz, Ömer, ve Sefa Mızrak. “Acil Durumlarda Okul Çağındaki Çocukların Eğitimi: Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler Örneği”. Göç Dergisi 3, no. 2 (Ekim 4, 2016): 175-199. Erişim Haziran 17, 2024. https://dergi.tplondon.com/goc/article/view/578.