Sönmez Efe, Süreyya. “Ahlaki Değerlerin “Devlet Sınırları” Ve ‘Göçmen İşçilerin Üyelik Statüsü’ Anlamları Üzerine Etkisi”. Göç Dergisi 7, no. 1 (Mayıs 12, 2020): 35-54. Erişim Temmuz 23, 2021. https://dergi.tplondon.com/goc/article/view/660.