VATANSEVER, AYŞE. “Âlim Arlı, Bülent Şen, Ayşe Alican Şen (2016). Yoksulluğu Bölüşmek: Süleymaniye Bekâr Odası Göçmenleri”. Göç Dergisi 8, no. 2 (Ağustos 9, 2021): 371-375. Erişim Aralık 5, 2021. https://dergi.tplondon.com/goc/article/view/690.