Güzel, Bekir. “Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Düzensiz Gürcü Göçmenler Ve Yerel Yönetim(siz)ler”. Göç Dergisi 8, no. 2 (Ağustos 8, 2021): 243-265. Erişim Ekim 20, 2021. https://dergi.tplondon.com/goc/article/view/704.