Yıldırım, Meltem. “Uluslararası Göç Ve Ulusal Güvenlik Bağlamında Türkiye’nin Sınır Dışı Politikalarının Göçmenler Üzerindeki Etkisi ”. Göç Dergisi 8, no. 2 (Temmuz 31, 2021): 311-326. Erişim Ocak 26, 2022. https://dergi.tplondon.com/goc/article/view/719.