Yıldırım, Meltem. “Uluslararası Göç Ve Ulusal Güvenlik Bağlamında Türkiye’nin Sınır Dışı Politikalarının Göçmenler Üzerindeki Etkisi ”. Göç Dergisi 8, no. 2 (Ağustos 8, 2021): 311-326. Erişim Aralık 5, 2021. https://dergi.tplondon.com/goc/article/view/719.