Sayın, Hüdayi. “Kaos Ve Kozmos Arası Gelgitler : Kefernahum Ve Kare Filmleri Ile Arafta Göçmen Yaşamları Üzerine Bir Değerlendirme”. Göç Dergisi 8, no. 3 (Ağustos 31, 2021): 461-477. Erişim Aralık 1, 2023. https://dergi.tplondon.com/goc/article/view/740.