Eker, Kemal. “Türk Sinemasında Düzensiz Göç: Tarihsellik Bağlamında Bir Değerlendirme”. Göç Dergisi 8, no. 3 (Kasım 30, 2021): 407-434. Erişim Aralık 8, 2023. https://dergi.tplondon.com/goc/article/view/745.