Çipe, Kemal. “Ulusaşırı Türk Sineması”. Göç Dergisi 8, no. 3 (Kasım 30, 2021): 383-405. Erişim Aralık 1, 2023. https://dergi.tplondon.com/goc/article/view/758.