Akcapar, Sebnem Koser, ve Aysima Çalışan. “Neoliberal Düzende Artan Kırılganlıklar: Pandemi Döneminde Mülteci Sağlığı”. Göç Dergisi 8, no. 2 (Temmuz 31, 2021): 223-241. Erişim Ocak 26, 2022. https://dergi.tplondon.com/goc/article/view/768.