Akcapar, Sebnem Koser, ve Aysima Çalışan. “Neoliberal Düzende Artan Kırılganlıklar: Pandemi Döneminde Mülteci Sağlığı”. Göç Dergisi 8, no. 2 (Ağustos 9, 2021): 223-241. Erişim Aralık 6, 2021. https://dergi.tplondon.com/goc/article/view/768.