Taşcı, Cansu, ve Fatih Kahraman. “Yaşlı Mültecilerin Gündelik Yaşam Deneyimleri: İzmir Üzerine Bir Araştırma”. Göç Dergisi 8, no. 3 (Kasım 30, 2021): 513-531. Erişim Ocak 24, 2022. https://dergi.tplondon.com/goc/article/view/794.